top of page

Leadership skills

INCLUSIEF SAMENWERKEN (NL - ENG)

Deze 3 uur durende workshop focust op het naar boven brengen van onbewuste vooroordelen binnen een team. Iedereen heeft onbewuste vooroordelen, maar door er zich meer bewust van te worden en tools aan te leren om inclusief te gaan  samenwerken, stimuleren we de diversiteit binnen je bedrijf.

Inclusief samenwerken en diversiteit zorgt voor:

* een gezonder en objectiever beslissingsproces

* meer marktpotentieel

* meer innovatie

* meer betrokkenheid

Deze workshop is interactief en legt de basis voor een gezonde teamspirit en beter samenwerken.

TRAINER

Eva Mosselmans/Erika Dooms

CONFLICTHANTERING (NL - ENG)

Conflict in een organisatie is noodzakelijk. Het is de motor om zaken vooruit te helpen. Toch is er nog een lange weg te gaan in vele organisaties om op een goede manier met conflict om te gaan. Leer je eigen manier van omgaan met conflicten verruimen met de integratie van andere conflicthanteringsstijlen en met het aanpakken van een aantal factoren die het omgaan met conflict negatief beïnvloeden. In een meer uitgebreide versie van deze lezing/workshop kunnen ook tools aangeleerd worden om als team conflictuitnodigend te leren werken.

TRAINER

Tomas Folens

EMOTIONELE INTELIGENTIE (EQ) (NL - ENG)

Misschien heb je ook al gemerkt dat een hoog IQ niet noodzakelijk leidt tot stressbestendigheid en tot een goede manier van omgaan met anderen.
Dat heeft alles te maken met een andere vorm van intelligentie: emotionele intelligentie. Via het wetenschappelijke model van Bar-on brengen we in kaart wat je emotionele intelligentie bepaalt en hoe je hierin stappen vooruit kan zetten.

TRAINER

Tomas Folens

bottom of page